Snapshot_20150905 s.jpg

Om Christer S Fröjd

Jag började arbeta digitalt i början av nittio talet​, tidigare målade jag i olja och akvarell . Jag använder inte foto eller annan yttre media utan skapar allt själv utifrån ett tomt dokument. När  det handlar om digital konst finns det fortfarande dom som tror att man bara behöver trycka på några knappar så gör datorn resten, ingenting kan vara mer felaktigt, jag lägger ned väldigt stor tid både på utförande och planering innan min vision blivit verklighet.  Enligt mig är konst när du använder din intelligens,  din fantasi,  din teknik och dina känslor på ett kreativt sätt  för att skapa något som är unikt och personligt.
Tyvärr så är det, enligt min mening,  endast ett fåtal  som klarar detta.   ,Om jag lyckats skapa något som är unikt och  nyskapande är upp till betraktaren att avgöra.
Verken är upptryckta på canvas i formaten 120x80 cm 75x50 cm 80x80 cm 50x50 cm , Kommer även att finnas på aluminium . Priser 2800 för 120x80 . 1200;- för 75x50.  1800;- för 80x80.   1200;- för 60x60, Verken trycks i begränsad upplaga a 5 st